1997. évi CLIV. törvény

Rovarok és egyéb ízeltlábúak, valamint rágcsálók irtása

 1. §2
  2 Megállapította: 2011. évi LXXXI. törvény 23. §. Hatályos: 2011. VII. 1-től.
  (1) A betegségeket terjesztő vagy egészségügyi szempontból káros,
  miniszteri rendeletben meghatározott rovarok, rágcsálók irtásáról, és a
  madarak távoltartásáról a terület, épület tulajdonosa, illetve kezelője
  rendszeresen gondoskodik. A terület, illetve épület használói az irtást tűrni
  kötelesek.
  (2) Az emberi test felszínén, felhámjában, és a szőrzetben élősködő
  ízeltlábúak irtása, a ruhanemű fertőtlenítése az érintett személy, illetve
  törvényes képviselője feladata. Ha ezen személyek irtási, fertőtlenítési
  kötelezettségüknek nem tesznek eleget, akkor hivatalból az egészségügyi
  szolgáltató vagy egészségügyi államigazgatási szerv képviselője jár el. Az
  egészségügyi szolgáltató vagy egészségügyi államigazgatási szerv képviselője
  által végzendő, az emberi test felszínén, felhámjában, és a szőrzetben
  élősködő ízeltlábúak irtásának, illetve a ruhanemű fertőtlenítésének tűrésére
  az érintett személy köteles.
 2. § (1) A települési önkormányzat a környezet- és település-egészségügyi
  feladatok körében
  a) gondoskodik a köztisztasági és településtisztasági feladatok ellátásáról,
  b)3
  3 Megállapította: 1999. évi LXXI. törvény 12. §. Hatályos: 1999. VIII. 1-től.
  biztosítja a 73. § (1) bekezdése szerinti külön jogszabályban
  meghatározott rovarok és rágcsálók irtását,
  c) folyamatosan figyelemmel kíséri a település környezet-egészségügyi
  helyzetének alakulását és ennek esetleges romlása esetén – lehetőségeihez
  képest – saját hatáskörben intézkedik, vagy a hatáskörrel rendelkező és
  illetékes hatóságnál kezdeményezi a szükséges intézkedések meghozatalát.